23 thg 12, 2015

Bảng màu mica Đài Loan PHÚ THỊNH FS

Bảng màu mica Đài Loan PHÚ THỊNH FS

 Mica trong FS 000
 Mica trong FS 000B

 Mica MÀU HỒNG FS100
 Mica MÀU ĐỎ TRONG FS102
 FS 104
 FS 116
 FS 128
 FS 134
 FS 135
 FS 136
 FS 137
 FS 202
 FS 212
 FS 215
 FS 226
 FS 235
 FS 266
 FS 300
 FS 301
 FS 302
 FS 322
 FS 324
 FS 327
 FS 347
 FS 348
 FS 362
 FS 367
 FS 373
 FS 377
 FS 402

富盛责任有限公司
CÔNG TY TNHH PHÚ THỊNH
Nhà máy: KHU PHỐ 1A, P.AN PHÚ, TX.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG
Bán hàng: 08 6682 7460   Fax: 08 3720 0806
Sản xuất mica tấm