30 thg 7, 2015

Mica đục Phú Thịnh Opaque Acrylic sheets

Mica màu hồng FS 100
Mica màu hồng FS 100

Mica màu hồng nhạt FS 104
Mica màu hồng nhạt FS 104

Mica màu đỏ FS 116
Mica màu đỏ FS 116

Mica màu đỏ FS 128

Mica màu đỏ FS 128
Mica màu TÍM NHẠT FS 116
Mica màu TÍM NHẠT FS 116

Mica màu vàng chanh FS 215
Mica màu vàng chanh FS 215

Mica màu đỏ FS 136
Mica màu đỏ FS 136

Mica màu đỏ FS 135
Mica màu đỏ FS 135

Mica màu vàng chanh FS 226
Mica màu vàng chanh FS 226

Mica màu vàng chùa FS 235
 Mica màu vàng chùa FS 235

Mica màu cam FS 266
Mica màu cam FS 266

Mica màu xanh dương nhạt FS 322
Mica màu xanh dương nhạt FS 322

Mica màu xanh dương nhạt FS 324
Mica màu xanh dương nhạt FS 324

Mica màu xanh dương đậm FS 322
Mica màu xanh dương đậm FS 322

Mica màu xanh là nhạt FS 347
Mica màu xanh lá nhạt FS 347

Mica màu xanh là đậm FS 348

Mica màu  tím FS 377
Mica màu  tím FS 377

Mica màu trắng sứ FS 402
Mica màu trắng sứ FS 402