23 thg 12, 2015

Bảng màu mica Đài Loan PHÚ THỊNH FS

Bảng màu mica Đài Loan PHÚ THỊNH FS

 Mica trong FS 000
 Mica trong FS 000B

 Mica MÀU HỒNG FS100
 Mica MÀU ĐỎ TRONG FS102
 FS 104
 FS 116
 FS 128
 FS 134
 FS 135
 FS 136
 FS 137
 FS 202
 FS 212
 FS 215
 FS 226
 FS 235
 FS 266
 FS 300
 FS 301
 FS 302
 FS 322
 FS 324
 FS 327
 FS 347
 FS 348
 FS 362
 FS 367
 FS 373
 FS 377
 FS 402

富盛责任有限公司
CÔNG TY TNHH PHÚ THỊNH
Nhà máy: KHU PHỐ 1A, P.AN PHÚ, TX.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG
Bán hàng: 08 6682 7460   Fax: 08 3720 0806
Sản xuất mica tấm

30 thg 7, 2015

Mica đục Phú Thịnh Opaque Acrylic sheets

Mica màu hồng FS 100
Mica màu hồng FS 100

Mica màu hồng nhạt FS 104
Mica màu hồng nhạt FS 104

Mica màu đỏ FS 116
Mica màu đỏ FS 116

Mica màu đỏ FS 128

Mica màu đỏ FS 128
Mica màu TÍM NHẠT FS 116
Mica màu TÍM NHẠT FS 116

Mica màu vàng chanh FS 215
Mica màu vàng chanh FS 215

Mica màu đỏ FS 136
Mica màu đỏ FS 136

Mica màu đỏ FS 135
Mica màu đỏ FS 135

Mica màu vàng chanh FS 226
Mica màu vàng chanh FS 226

Mica màu vàng chùa FS 235
 Mica màu vàng chùa FS 235

Mica màu cam FS 266
Mica màu cam FS 266

Mica màu xanh dương nhạt FS 322
Mica màu xanh dương nhạt FS 322

Mica màu xanh dương nhạt FS 324
Mica màu xanh dương nhạt FS 324

Mica màu xanh dương đậm FS 322
Mica màu xanh dương đậm FS 322

Mica màu xanh là nhạt FS 347
Mica màu xanh lá nhạt FS 347

Mica màu xanh là đậm FS 348

Mica màu  tím FS 377
Mica màu  tím FS 377

Mica màu trắng sứ FS 402
Mica màu trắng sứ FS 402