23 thg 12, 2014

Bảng báo giá mica Trung quốc DAG PS


Bảng báo giá mica Trung Quốc 2016


STT
TÊN SẢN PHẨM
ĐỘ DÀY (Ly)
KÍCH THƯỚC (mm)
ĐƠN VỊ
Giá Tiền (VNĐ)
GHI CHÚ
1
MICA 1,5 LY
1.1
1200*2440
TẤM
185.000
2 mặt giấy
2
1.2
1200*2440
201.000
2 mặt giấy
3
1.3
1200*2440
209.000
2 mặt giấy
4
1.5
1200*2440
239.000
2 mặt giấy
1
MICA 2 LY
1.6
1200*2440
TẤM
242.000
2 mặt giấy
2
1.7
1200*2440
248.000
2 mặt giấy
3
1,8
1200*2440
284.000
2 mặt giấy
4
1.9
1200*2440
299.000
2 mặt giấy
1
MICA 3 LY
2.1
1200*2440
TẤM
319.000
2 mặt giấy
2
2.2
1200*2440
334.000
2 mặt giấy
3
2.3
1200*2440
348.000
2 mặt giấy
4
2.4
1200*2440
352.000
2 mặt giấy
5
2.6
1200*2440
363.000
2 mặt giấy
6
2.7
1200*2440
406.000
2 mặt giấy
7
2.8
1200*2440
421.000
2 mặt giấy
8
3.0
1200*2440
450.000
2 mặt giấy
1
MICA 4 LY

3.4
1200*2440
TẤM
508.000
2 mặt giấy
2
3.5
1200*2440
481.000
2 mặt giấy
3
3.8
1200*2440
566.000
2 mặt giấy
4
4.0
1200*2440
595.000
2 mặt giấy
1
MICA 5 LY
4.2
1200*2440
TẤM
598.000
2 mặt giấy
2
4.4
1200*2440
605.000
2 mặt giấy
3
4.7
1200*2440
697.000
2 mặt giấy
1
MICA 8 LY
6.9
1200*2440
TẤM
1.017.000
2 mặt giấy
2
MICA 10 LY
8.5
1200*2440
TẤM
1.249.000
2 mặt giấy
1
MICA GƯƠNG

1220*1830
TẤM
158.000
2 mặt giấy
2
MICA DẪN SÁNG
4.5
1200*2440
TẤM
1.220.000
2 mặt giấy

Bảng báo giá mica FS 2016 


 Báo giá mica Đài Loan Phú Thịnh FS
Đặt hàng qua điện thoại: Bán hàng: 08 6682 7460
 Đặt hàng qua email: micaphuthinh@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét